Подмяна на мембраната на северния скат

Подмяна на мембраната на северния скат