Подготовка за сайдинг

След редица прекъсвания, свързани със служебни ангажименти, най-накрая успяхме да се върнем към проточилата се подготовка за сайдинг. Първата задача беше да подготвим и монтираме летвите на които ще се крепи сайдинга и които ще образуват вентилационните канали.

Монтиране на летвите за сайдинга
Монтиране на летвите за сайдинга

След като монтирахме летвите пристъпихме към подготовката на козирката над вратата. Тогава и се сетихме, че вратата е малко по-ниска и не идва точно на нивото на прозорците. А козирката над вратата трябва да съвпада по височина с тези на прозорците. Греда. На всичкото отгоре, поради същата причина, летвата която бяхме предвидили за закрепване на козирката се падна под нея. Наложи се да приспособим козирката за да можем да я закрепим.

Приспособяване на козирката
Приспособяване на козирката

На практика изрязохме ленти от гърба на козирката, които огънахме надолу, за да може да ги завинтим към летвата под мембраната. Едната от вертикалните летви, които подпират козирката отдолу се оказа малко по-къса от необходимото и трябваше да се коригира.

Подготовка за сайдинг

Общо взето, нашата подготовка за сайдинг се състоеше от следните дейности:

  • Монтиране на летви за флашинга и закрепване на самия флашинг
  • Подлепяне на мемраната към флашинга
  • Монтиране на вертикалните летви
  • Слагане на мрежата против гризачи
  • Прихващане на флашинга към вертикалните летви
  • Монтиране на козирката над вратата

Резултата се вижа на снимката по-долу.

Подготовка за сайдинга
Подготовка за сайдинг

Това което наравихме в последствие беше да монтираме и гредите около вратата, които ще държат трима, да добавим J каналите и стартовите елементи. Следващата стъпка беше първият монтаж на сайдинг.