Поправка на мембраната и контралетвите на южния скат

Поправка на мембраната и контралетвите на южния скат