Time lapse видео на строежа

Докато чакахме майсторите ни хрумна идеята да заснемем цялото строителство на къщата в time lapse видео. За целта трябваше да изберем камера, която да може да снима в режим „time lapse“ – т.е. да прави снимки през определен интервал от време, които после можем да сглобим в клипче. Също така камерата трябва да е защитена от влага, да има достатъчно памет и да може да работи и когато е включена към външна батерия.

Професионалният начин да се направи цялата работа е като се ползва среден или висок клас DSLR фотоапарат,  дистанционен спусък с функция интервалометър и специализиран калъф или кутия която да го предпазва от дъжд. Цялата работа може без проблем да надскочи 2000 лв., които на нас определено не ни се даваха.

Любителският начин за правенето на time lapse видео е чрез уеб камера, която показва на живо и специализиран софтуер който записва снимки от уеб камерата на определен интервал от време, които после да се сглобят в time lapse видео. При този вариант цената е чувствително по-ниска, но трябва да се осигури постоянно включен компютър в близост до камерата или бърза 3G връзка до уеб камерата, за да може снимките да се правят отдалечено.

В крайна сметка се спряхме на трети вариант – Action Cam H9. Това е китайска имитация на Go Pro, която е доста евтина (около 100 лв.), идва си с доста богат набор стойки и монтажи, има си собствена кутия която издържа до 30м под вода и поддърва time lapse снимки. Естествено има си и няколко недостатъка, които не са за пренебрегване:

  • В time lapse режим, камерата не си гаси екрана, което води до чувствително по-голяма консумация на ток и съответно може да работи около час;
  • Предвид горното, необходимо е ползването на външна батерия, но пък кутията за подводни снимки естествено няма вход за зарядно.

В крайна сметка пробихме отвор на кутията за подводно снимане, но и сложихме една външна голяма кутия боядисана в бяло, която хем да пази от сянка, хем да предпазва камерата от дъжд. Получи се следното приспособление:

 

камера за time lapse видео

Настройки, обработка и сглобяване на time lapse видео

И така към следващия проблем за решаване, а именно широкоъгълният обектив на камерата, който покрива 170 градуса на ширина, но пък за сметка на това изкривява изборажението, както се вижда от контура на кутията тук:

снимка с широкоъгълен обектив

След изправяне и изрязване на малко от снимката се получи следното:

изправена и изрязана снимка

Следва сглобяване на снимките в time lapse видео и резултатът е следния:

Самото сглобяване го направихме под Linux, понеже на нас ни е по-лесно така. Ето и командите които може да са полезни на някой:

ffmpeg -i original.jpg -vf lenscorrection=k1=-0.42:k2=0.15 straight.jpg
ffmpeg -i straight.jpg -filter:v „crop=3726:2096:441:248“ cropped.jpg

mencoder mf://*.jpg -mf fps=30 -vf scale=1920:1080 -ovc x264 -x264encopts pass=1:bitrate=6000:crf=20:preset=veryslow -nosound -ofps 30 -noskip -of rawvideo -o rawoutput.264 ; ffmpeg -f h264 -i rawoutput.264 -r 30 -vcodec copy muxed.mp4 ; rm rawoutput.264