Кофраж и отливане на ивични основи

Втората седмица от строежа на нашата дървена къща – кофраж и отливане на ивични основи.

Накратко:

  • Кофраж и на подпорната стена и на ивичните основи и залагане на фибрана във кофража
  • Наша грешка в изчисленията на необходимото количество бетон за ивичните основи
  • Декофриране на подпорната стена и отливане на ивичните основи на два пъти
  • Прекалено много вода в бетона докаран от бетоновия възел

Ден 6 и 7 – Така наречената подпорна стена

В понеделник работата започна с довършване на арматурата на подпорната стена, което беше готово до към 10 часа. В последствие започнаха да правят кофража, което отне целия ден, че и остана за следващия. Беше изключително важно всичко да стане здраво, понеже височината на подпорната стена предполагаше огромен натиск на прясно отлетият бетон върху долната част на кофража.

Последователността на кофриране беше долу-горе следната:

  • Прикрепяне на греда по ръба на вече отлятата широка част на основата и нареждане на кофражните платна.
  • Прикрепяне на вертикални кофражни дъски към долната греда и прикрепяне на хоризонтални греди към кофража и дъските.
  • След като хоризонталните греди са наредени през 50 см до горе, следва укрепването с вертикални греди, които се подпират в стените на изкопа и в горния си край, чрез забити в земята кофражни дъски.
  • Цялата операция се повтаря от всички страни, кофража се пробива и срещуположните вертикални греди се стягат с така наречените „фиби“.
  • В горната част на стените сложихме фибран, който прикрепихме с малко пяна към кофража. Целта е да се предотврати конденз по плочата през зимата.

Понеже не е ясно дали ще имаме средства за ходроизолация по учебник, решихме вертикалните стени на основата да ги отлеем с водоплътен бетон. Заложихме на бетон C25/C30 с коефициент на водоплътност w 0.8 и добавка капилярен кристализатор, който би трябвало при наличие на вода да кристализира вътре в капилярите на бетона и да предотврати просмукване нагоре към плочата и съответно дървените стени.

отливане на подпорната стена

Ден 8, 9 и 10 – Кофраж и отливане на ивични основи

Денят започна с разкофрирането на подпорната стена, понеже кофража щеше да ни трябва за ивичните основи. Рано сутринта майсторите слязоха в изкопа за да развалят кофража и се оказа, че вътре е адска жега. Когато разкриха подпорната стена измерихме температурата и се каза, че при химическата реакция от стягането на бетона, стената се е нагряла до над 40 градуса.

температура на стягащ бетон
Температура на стягащ бетон

Към края на деветия ден бяхме готови с кофража на ивичните основи и приключвахме с лепенето на фибрана от вътрешната страна. Обадихме се за бетона и … каква стана тя, ще видите във видеото 🙂

кофраж на ивични основи
Кофраж на ивични основи