Дървена конструкция

Изграждането на дървената конструкция

Подготовка за дограма и външна изолация

Read More »

Първи сняг, разчистване и стълба за втория етаж

Read More »

Покриване на покрива с паропропусклива мембрана

 

Read More »

Още довършителни работи и доставка на металните керемиди

Read More »

Довършителни работи по затварянето на къщата

 

Read More »

Вдигане на комина, ОСБ и обещания за покрива

 

Read More »

Скеле и монтиране на ОСБ на външните стени

   

Read More »

Довършване на северния скат

   

Read More »

Монтиране на ребрата на северния скат

   

Read More »

Приключване на работата по южния скат

   

Read More »

Монтиране на ребрата на южния скат

 

Read More »

Вдигане на останалите стени от втория етаж

   

Read More »

Вдигане на първите стени на втория етаж

   

Read More »

Монтиране на дюшемето от греди с дърводелски стяги

     

Read More »

Приключване на гредореда и подготовка за дюшемето

     

Read More »

Гредоред и още дървени колони за емпорето

   

Read More »

Химически анкери, вертикални и хоризонтални греди

   

Read More »

Вдигане на останалите стени от първи етаж

   

Read More »

Вътрешни стени, влажност на дървото и конденз

    Коментар:  

Read More »

Вдигане на външните стени

   

Read More »

Вдигане на първите стени

     

Read More »

Анкериране на венеца

     

Read More »
Close
Close